جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ 1398/06/27 12:28

نمایشنامه صوتی «کباب غاز» - قسمت نخست

سید محمدعلی جمال ‌زاده نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی می‌دانند.

داستان کوتاه «کباب غاز»

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم‌قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دسته‌جمعی کرده ...