جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ 1398/06/27 17:34

رادیو 5 چیست؟

رادیو 5 بخش صوتی پایگاه خبری شهر 5 می باشد که به تولید محتوای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می پردازد.

در این قسمت با استفاده از حضور صاحبنظران مطالبی مرتبط با آنچه که در حوزه منطقه 5 شهر تهران سپری می شود، تهیه و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.