پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
مسکن ارتباط - هدر

تاریخ 1398/08/20 21:00

نمایشنامه صوتی «کباب غاز» - قسمت دوم

سید محمدعلی جمال ‌زاده نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی می‌دانند.

داستان کوتاه «کباب غاز»

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم‌قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دسته‌جمعی کرده ...